(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Action, Horror, Science Fiction
Tags :

CAST

Eiji FunakoshiDr. Hidaka
Harumi KiritachiKyoke Yamamoto
Junichirô YamashikoAoyagi
Yoshiro UchidaToshio Sakurai
Michiko SugataNobuyo Sakurai

You May Also Like